Bestyrelsen 2019/2020
 
Bestyrelsesmedlemmer:

Formand:               John Lippert, Østre Lindeskov 14,1. Tlf.: 6145 1263
Ansvarsområde:    Administrator, snerydning/græsslåning, ventilation, elektriker, håndværkere

Kasserer:                Albert Mouritzen, Østre Lindeskov 22,1, Tlf.: 4084 2184
Ansvarsområde:    Kassen, parkeringsregistrering

Bestyrelsesmedlem:   Thomas Dehli, Østre Lindeskov 30
Ansvarsområde:          Beboerkontakt, ad.hoc.

Suppleant:               Lars Holstebro, Østre Lindeskov 14, st 
Ansvarsområde:      Maskiner, beplantning, kommunen

Suppleant:              Gitte Winberg, Østre Lindeskov 16,1
Ansvarsområde:    ad. hoc.

Al hendvendelse til formanden kan kun ske:torsdage mellem 1700 - 1800
Akutte henvendelser er undtaget

Udover ovennævnte tidspunkt kan henvendelse ske pr. brev eller
ab.hvissingehaven@gmail.com
Indtil generalforsamlingen oktober 2022 er der sket ændring i bestyrelsen