Kalendere / Græsslåning
Info:
 
Græsslåning er udliciteret. Ny aftale underskrevet, gældende således:
 
1. oktober 2021 - 31. marts 2022, snerydning
1. april 2022 - 30. september 2022, græsslåning
1. oktober 2022 - 31. marts 2023, snerydning
1. april 2023 - 30. september 2023, græsslåning

Græsslåning og kanttrimning efter behov, ca. hver 10. dag