Beboere / Renovation

Renovation

Pr. 1. maj 2022 bliver der opsat nye containere som følge af mere sortering af vores affald.

Der kan læses mere herom på Glostrup Forsyning hjemmeside ved at følge linket:

https://www.glostrupforsyning.dk/affald/sortering-af-affald/hvordan-sorterer-jeg/sorteringsvejledninger/

HUSK! Flamingo er storskrald, og må derfor ikke lægges i containerne. 

 
I skal skrive Østre Lindeskov nr. 2
 
Affaldskalender for 2022: https://glostrup.renoweb.dk/Legacy/upload/calenderOut.aspx?adrid=4318&year=2022
 
Effekter/genstande til storskrald, må først henstilles dagen før afhentning.

Følg kinket for at se afhentningsdage.

Farligt affald SKAL afleveres på Genbrugsstationen, incl. brugte batterier